Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอแม่พริก "สวนส้มเกลี้ยงลือไกล ถิ่นลำไยไร้สารพิษ ถ้ำน้ำผ่างามวิจิตร เมืองเศรษฐกิจชุมชน"

ระบบค้นหา

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอน ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะต้องเตรียมตัวอย่างไร

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอน ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะต้องเตรียมตัวอย่างไร
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลตำบลพระบาทวังตวง จ.ลำปาง)

02-2019-10-22 113519.jpg

02-2019-10-22 113519.jpg

พิมพ์ อีเมล

 

 

 

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของเทศบาลตำบลพระบาทวังตวง

  1. แผนการจัดซื้อ
  2. ประกาศราคากลาง
  3. ร่างเอกสารประกวดราคา
  4. ประกาศเชิญชวน
  5. ประกาศรายชื่อ
  6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ปี ๒๕๖๑
next
prev