Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอแม่พริก "สวนส้มเกลี้ยงลือไกล ถิ่นลำไยไร้สารพิษ ถ้ำน้ำผ่างามวิจิตร เมืองเศรษฐกิจชุมชน"

ระบบค้นหา

  • หน้าแรก
  • แบบฟอร์มคำร้องขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะชำรุด

แบบฟอร์มคำร้องขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะชำรุด

แบบฟอร์มคำร้องขอแจ้งไฟฟ้าสาธารณะชำรุด
(ภาพ:ข้อมูล สำนักปลัด เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง จ.ลำปาง)

43421455_295913004573226_4661302988164300800_n.jpg

box001.gif

43421455_295913004573226_4661302988164300800_n.jpg

พิมพ์ อีเมล

 

 

 

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของเทศบาลตำบลพระบาทวังตวง

  1. แผนการจัดซื้อ
  2. ประกาศราคากลาง
  3. ร่างเอกสารประกวดราคา
  4. ประกาศเชิญชวน
  5. ประกาศรายชื่อ
  6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ปี ๒๕๖๑
next
prev